cs de en
296 114 911 call us

We can now manufacture V4 and V8 bindings using Schmedt PräziCase SC2, PräLeg 18 and PräForm HHS 21 machines.

Schmedt PräziCase SC2, PräLeg 18, PräForm HHS 21 for producing V4 and V8 bindings and UNIBAND title piece sticker

Description: PräziCase SC2 fully automated machine for producing book covers for individual and serial production.
Formats:
book cover width 229-660 mm 
book cover height 170-400 mm  
spine width 6,4-82 mm
Dardboard thickness: 1,5-3,5 mm
Performance: maximum 200 items/hr.

Description: PräLeg 18 is a microprocessor-controlled casing-in machine. Because it is easy to control the machine it is equally suited to casing-in individual books and industrial serial production. 
Formats:
book width: 110-450 mm  
Book height: 80-340 mm
Block thickness 2-80 mm 
Performance: maximum 300 items/hr.

Description: the PräForm HHS 21 press for sticking covers and a machine for burning in the joint. It is designed for use together with the PräLeg casing-in machine and is equally suited to casing-in individual books and industrial serial production. 
Formats:
book width 120-400 mm  
Book height up to 520 mm
Block thickness 8-100 mm 
Performance: maximum 180 items/hr.

Description: the UNIBAND machine is intended for sticking title pieces on the spines of book covers.  
Formats:
minimum block format 75 x 100 mm
maximum block format 320 x 450 mm
thickness of book block 3-79 mm
Performance: maximum 360 items/hr.
     

About company

PRINCO International, spol. s r.o.
Panuškova 1299/2
140 00 Praha 4-Krč

tel.: 296 114 911
e-mail: info@princo.cz

Spotřebitel má právo obrátit se za účelem mimosoudního řešení spotřebitelského sporu na Českou obchodní inspekci, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, telefon: +420 296 366 360, fax: +420 296 366 236, web: http://www.coi.cz, IS DS: x7cab34.

Modernization and innovation printer
(CZ.2.16/3.3.00/22552)
EU European Fund for Regional Development
Prague & EU - Investing in your future
© 2015 PRINCO International, spol. s r.o.